Onze challenges zijn een uitnodiging aan iedereen om te helpen relevante problemen en vraagstukken op te lossen. Elke challenge bestaat uit een goed gedefinieerd probleem en criteria waaraan oplossingen moeten voldoen en een stap naar implementatie of experimenteren. Elke challenge bestaat ook uit een kans om samen te werken met inspirerende mensen en organisaties. Want innoveren dat doen we samen!

Scroll naar beneden

DE ISOLATIE UITDAGING

Innovaties in gevelisolatie van bestaande woningen

De Utrechtse woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex gaan tienduizenden woningen verduurzamen. Dat begint bij
‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie.
De woningcorporaties hebben hoge duurzaamheidsambities. Een belangrijk onderdeel daarvan is het isoleren van tienduizenden sociale huurwoningen. Die isolatie is een noodzakelijke eerste stap op weg naar een woningvoorraad met een CO2-neutrale

energievoorziening in 2050 die ook geschikt is voor andere warmtebronnen. De huidige materialen en technieken voor gevelisolatie zijn ingrijpend. Ze geven veel overlast voor onze bewoners, zijn niet milieuvriendelijk en hebben een te lage isolatiewaarde. Bovendien zijn de kosten voor oplossingen met een hoge isolatiewaarde nog erg hoog. Om daarin te verbeteren en echt te kunnen opschalen, is innovatie hard nodig.
We dagen u uit!

Scroll naar beneden

UITVRAAG 3D AWARENESS

goed voorbereid op missie door het beter begrijpen van de omgeving

Defensie wil dat elke missie succesvol wordt uitgevoerd waarbij de veiligheid van de eigen militairen en die van de partners hoge prioriteit heeft. Bij een goede voorbereiding is het begrijpen en overzien van de omgeving van cruciaal belang. De omgevingsfactoren zoals weer, 

waterlopen, zichtlijnen en andere variabelen zijn van levensbelang. We noemen dit ‘Situational Awareness’. Defensie wil leren of 3D-modellen helpen bij de verbetering van ‘Situational Awareness’. Daarom zoekt Defensie met deze uitvraag prototypes van minimaal 20x20cm van een gebied op schaal 1:250.000, op basis van de aangereikte data.

Scroll naar beneden

UNIVERSITY PARTNER CHALLENGE

Op zoek naar onderwijspartners om talent aan te trekken en op te leiden in Gelderland

Provincie Gelderland zoekt actief naar samenwerkingsverbanden met publieke en private academische onderwijsinstellingen die extra talent in Gelderland kunnen verwelkomen. Er zijn veel kansen voor educatieve partners en internationale studenten om zich in Gelderland te vestigen. Zo zijn er interessante vacatures voor afgestudeerden in sectoren zoals ICT, gezondheidszorg, paramedici, engineering, agrifood wetenschap en onderwijs. Gelderland nodigt geïnteresseerden uit om een partnervoorstel in te dienen. Gelderland wil voorstellen ontvangen die een samenwerking met de werkgevers en

educatieve partners in de regio willen voor het aantrekken van internationaal talent en plannen hebben om zich te vestigen of het opzetten van een satellietcampus, gateway in Gelderland. De winnaars van de University Partner Challenge Gelderland ontvangen een formele uitnodiging, reisbudget en rode loper ontvangst door Michiel Scheffer, gedeputeerde Economische Zaken en Werk van de provincie Gelderland. De winnaars zullen ook topwerkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheid executives ontmoeten tijdens hun verblijf in Gelderland. Er zal tijdens dit verblijf ook gesproken worden een partnerprogramma om gezamenlijk de voorwaarden voor succes te identificeren.

Scroll naar beneden

100%GZND WONEN CHALLENGE

Op zoek naar innovatieve oplossingen voor een gezond binnenklimaat

Samen met woningcorporatie Mitros in Utrecht zijn wij op zoek naar innovatieve oplossingen voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. Mitros heeft voor de winnaars van de challenge in totaal €80.000,- beschikbaar gesteld. Deelnemers aan de challenge maken kan op een samenwerkingscontract met Mitros.   

Daarnaast maken deelnemers kans om hun oplossing te presenteren aan andere woningcorporaties. De uiteindelijke winnaars worden uitgenodigd om hun oplossing in een bestaande woning te realiseren en demonstreren. Wilt u deelnemen aan de challenge? Lees meer over deze challenge en hoe u deel kunt nemen op de website.