Scroll down

INZENDEN

De inzendingen zijn gesloten.

 • 00 Dagen
 • 00 Uur
 • 00 Min
 • 00 Sec

3D Awareness

In hoeverre kunt u de ‘situational awareness’ voor militairen verbeteren met behulp van 3D-modellen?

Defensie wil dat elke missie succesvol wordt uitgevoerd waarbij de veiligheid van de eigen militairen en die van de partners hoge prioriteit heeft. Bij een goede voorbereiding is het begrijpen en overzien van de omgeving van cruciaal belang. De omgevingsfactoren zoals weer, waterlopen, zichtlijnen en andere variabelen zijn van levensbelang. We noemen dit ‘Situational Awareness’. Defensie wil leren of 3D-modellen helpen bij de verbetering van ‘Situational Awareness’. Daarom zoekt Defensie met deze uitvraag prototypes van minimaal 20x20cm van een gebied op schaal 1:250.000, op basis van de aangereikte data.

Mogelijke oplossingen:
- Verschillende vormen van 3D-technologie, binder jetting, photopolymerisation, material extrusion, etc.
- Andere technologieën zoals bijvoorbeeld CNC verspaning.
- Oplossingen bestaande uit bouwstenen of andere vormen van prefab.
- Oplossingen die op een landschap verschillende lagen data projecteren.

Klik hier als u de 3D-data wilt opvragen.

Download deelnameformulier Download briefing
Scroll down

WAAROM MEEDOEN?

Elke inzending ontvangt feedback van experts over de toepasbaarheid van het ingestuurde prototype binnen de militaire context. 

Voor de geselecteerde inzendingen stelt Defensie een budget beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor de productie van een demonstrator. Deze geselecteerde inzendingen maken kans om door Defensie begeleid te worden in een zogenaamde experimenteeromgeving om de demonstrator verder te verbeteren.

De demonstrators worden geëtaleerd op het Fieldlab Smartbase, de experimenteeromgeving van Defensie, en krijgen daarmee zichtbaarheid binnen en buiten Defensie. 

Defensie blijft investeren in het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit, door onder andere het verhogen van de ‘Situational Awareness’. 
Een demonstrator maakt kans om op grotere schaal binnen Defensie, maar mogelijk ook bij buitenlandse Defensiepartners en hulpverleners te worden toegepast. 

Scroll down

TIJDLIJN

 • Aug
 • Okt
 • Nov
 • Dec
Scroll down

CRITERIA

De ideale oplossing is een prototype waarbij de verbetering van de ‘Situational Awareness’ binnen militaire context het grootst is. Inzendingen dienen aan één of meer van de volgende criteria te voldoen. De inzending: 

 • heeft de voorgeschreven afmetingen van minimaal 20x20cm;
 • is toepasbaar binnen de militaire context;
 • sluit overtuigend aan bij de werkzaamheden van het landoptreden;
 • is verrassend, origineel, innovatief, goed toepasbaar, bruikbaar en effectief;
 • geeft een fysieke representatie van de situatie of data met betrekking tot bijvoorbeeld grondsoort, aanvlieg-/ aanvoerroutes, bodemkarakteristieken en hydrologie;
 • is inzetbaar op verschillende kaart schalen 1:250.000, 1:50.000 en 1:100;
 • is gemaakt door een deelnemer die in een vervolgstadium in staat is om een Demonstrator formaat 200x200cm te realiseren op basis van nieuw aangereikte data, schaal 1:100. Dit mag uiteraard uit meerdere losse onderdelen bestaan;
 • is bruikbaar ‘te velde’ en handelbaar voor één persoon.

Defensie is niet geïnteresseerd in oplossingen die gebruik maken van alleen virtual reality. Dit wordt al in een ander traject onderzocht.

Download hier het deelnamereglement

Initiatief

Bij deze uitvraag zijn de volgende partijen betrokken:

Scroll down

TEAM

Peter Corvers

Ministerie van Defensie
Concept Development & Experimentation

Concept Development & Experimentation

CD&E is de organisatie voor de Landmacht om samen met de kenniscentra, industrie en kennispartners buiten Defensie snel en middels experimenten innovaties te ontwikkelen, zodat eenheden van de Landmacht op missies dominant en relevant zijn en blijven. 

House of Open Innovation

Innovatie gaat tegenwoordig over toegang, niet over eigendom. Weten waar kennis, kunde en oplossingen te vinden zijn en daar toegang krijgen, is echter de eerste stap. Om nieuwe oplossingen goed te implementeren is het noodzakelijk dat de organisatie innovaties succesvol kan absorberen en integreren in het bedrijfsmodel. Implementatie van innovatie is wat wij doen. Onze gereedschapskist is gevuld met allerlei instrumenten. Innovatie vraagt altijd om een gedragsverandering, soms ondersteund met technologie. Naast de reguliere diensten bieden we specifieke programma’s die zich richten op de mensfactor in Open Innovatie. Wij helpen organisaties om Open Innovatie tot een bewezen en succesvolle manier van werken te maken, op maat voor de organisatie en partners. 

Lees meer over House of OI

Contact

Neem gerust contact met ons op!
3Ddefensie@houseofoi.com
+31 (0)40 800 22 12